Se dokumentene Postbeskrivelse, Kravspesifikasjon og Kreditering under «Relatert informasjon» for å se hvilke data som kreves for Ortok.

Ny versjon av Ortok kan hentes fra linken Ortok.zip under «Relatert informasjon». Filen kan for oversiktens skyld legges i en egen, midlertidig mappe.

Les dokumentet Installasjonsbeskrivelse for oppdatering til ORTOK 5.4j for veiledning om hvordan ny versjon av Ortok skal installeres. Eller se under «Relatert informasjon».

Pakk ut ortok zip filen (ORTOK 5.4j).

Husk å ta sikkerhetskopiering før installasjon/oppdatering.

Ved eventuelle feil/problemer med installasjonen

Avhengig av hvor gammel versjon som er installert fra før, kan det hende det oppstår en feilmelding når Ortok startes etter oppgradering. Hvis det kommer en feilmelding, f.eks. vedrørende 'trkontor' eller 'poststed', eller det oppstår andre problemer med installasjonen, send en epost til e-mottak@nav.no med beskrivelse av feilen og ditt telefonnummer, så blir du kontaktet.