Vilkårene for stønad er beskrevet i forskriften til folketrygdlovens § 10 - 7 bokstav i, og retningslinjene for forståelsen av forskriften er lagt inn i rundskrivet til samme paragraf.

Arbeids- og velferdsdirektoratet stiller faglige krav til de ortopediske verkstedene som får avtale om leveranse og priser.

For å få rammeavtale med NAV må verkstedene forplikte seg til å levere et elektronisk oppgjør i henhold til kravspesifikasjonen i ORTOK.