Følgende saker kan tas opp i møtene:

  • Saker om dialogen og samarbeidet mellom partene
  • Effektivisering av anskaffelsesprosesser
  • Informasjon om ajourføring av regelverket
  • Utveksling av øvrig informasjon

Hensikten med samarbeidsforumet er blant annet å kartlegge forbedringspotensialet og sikre at beslutninger gjennomføres. Det skrives referat fra samhandlingsmøtene.