Formidling av hjelpemidler

Arbeidet med å finne riktig tiltak eller hjelpemiddel er alltid en prosess. Brukeren er hovedpersonen i de forskjellige prosessene. NAV Hjelpemiddelsentral skal gi faglig bistand til kommunen og andre samarbeidspartnere etter behov. Formidling av folketrygdens hjelpemidler skal skje i samråd med NAV Hjelpemiddelsentral.

  • Eventuell assistanse fra leverandør i utprøvingsfasen skal avtales med NAV Hjelpemiddelsentral.
  • Leverandører og produsenter, som på oppdrag fra NAV Hjelpemiddelsentral har kontakt med brukere, har taushetsplikt om forhold de får kjennskap til i forbindelse med oppdraget (jfr. Arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 7 og forvaltningsloven § 13). NAV skal minne leverandører og produsenter om dette i avtaler og ved bestillinger.

Gjenbruk av hjelpemidler

NAV Hjelpemiddelsentraler skal alltid vurdere lagerbeholdningen opp mot nye produkter. Rutinene for gjenbruk skal være kjent for aktørene i formidlingssystemet.

  • Brukte hjelpemidler skal vurderes for gjenbruk til utlån før nye bestilles.
  • Brukte hjelpemidler skal vurderes for kassasjon og utrangering.

Leverandørene skal informere NAV Hjelpemiddelsentraler om mulighetene for gjenbruk på egne produkter. Leverandørene skal også informere om tjenester, deler eller oppgraderinger som kan øke mulighetene for gjenbruk.

  • Leverandørene bør bidra til at NAV Hjelpemiddelsentraler får gjenbrukt sine lagervarer. Blant annet ved å prøve ut brukte hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentralers lager når dette er hensiktsmessig.
  • Frister og andre leveringsbetingelser på deler, tjenester og andre aktiviteter avtales i rammeavtaler med NAV Arbeids- og velferdsetaten.