NAV har mulighet til å avvikle det forretningsmessige forholdet til leverandøren hvis reglene ikke overholdes. Leverandørene kan påklage saksbehandlingen utført av enheter i NAV til NAV Hjelpemidler og tilrettelegging. Saker som ikke følger oppsatt prosedyre blir behandlet administrativt etter statens regler.