Hvordan kan du som leverandør bruke Hjelpemiddeldatabasen?

I Hjelpemiddeldatabasen kan du som leverandør legge inn informasjon om hjelpemidler tilgjengelig på det norske markedet. Her kan du gi en kort beskrivelse av hjelpemidlet og registrere forhåndsdefinerte tekniske spesifikasjoner. Du kan også legge til bilde, brosjyrer og bruksanvisninger. Ved registrering av produkter i Hjelpemiddeldatabasen vil det samtidig bli opprettet en lenke til leverandørens hjemmeside, slik at informasjonssøkere kan finne mer informasjon om produktene.

NAVs rammeavtaler på hjelpemiddelområdet publiseres kun i Hjelpemiddeldatabasen via en egen inngang på forsiden. Det blir ikke lenger laget produkt- og prisoversikter slik praksis har vært fram til 2013.

Alle norske leverandører av hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne kan registrere sine produkter kostnadsfritt i Hjelpemiddeldatabasen. På hjelpemiddeldatabasen.no kan du lese om hvordan du som leverandør registrerer deg og kommer i gang med å bruke Hjelpemiddeldatabasen.

Hvilke produkter kan registreres i Hjelpemiddeldatabasen?

Alle typer hjelpemidler kan registreres i Hjelpemiddeldatabasen. Det kreves ikke at disse har en rammeavtale med NAV, eller distribueres gjennom NAV Hjelpemiddelsentral, apotek eller helseforetak. Det er også uten betydning om brukeren kan få dekket utgiftene gjennom offentlige støtteordninger eller må dekke kostnadene helt eller delvis selv.

Hvem søker etter informasjon i Hjelpemiddeldatabasen?

Hjelpemiddeldatabasen har flere tusen besøkende per måned. Det er i hovedsak formidlere av hjelpemidler i offentlig og privat sektor, hjelpemiddelbrukere og deres pårørende som besøker databasen. De som søker etter hjelpemidler ved bruk av vanlige nettbaserte søkemotorer vil få treff i Hjelpemiddeldatabasen dersom hjelpemidlet er registrert her.