Under "Skjema" finner du følgende skjemaer fra NAV:

  • Vurdering av arbeidsmulighet / Sykmelding. Gjeldende fra 1. mai 2015. Avhengig av tidspunktet for den aktuelle sykmeldingen skal du benytte: Ordinær sykmelding – ved sykmelding inntil 8 uker og ved senere forlengelser, unntatt når sykmeldingen passerer 8, 17 eller 39 uker. Sykmelding med utdypende spørsmål -  når den aktuelle sykmeldingen passerer 8, 17 eller 39 uker.
  • Legeerklæring ved arbeidsuførhet.
  • Orientering til legen. Om bruk og utfylling av Legeerklæring ved arbeidsuførhet.

Nettlesere

Nettlesere som kan benyttes:

  • Internet Explorer versjon 9 og nyere
  • Google Chrome
  • Firefox
  • Opera
  • Safari

Acrobat Reader

Utfylling av PDF-skjemaet forutsetter bruk av Acrobat Reader. Her kan du laste ned siste versjon av Acrobat Reader.