Tildelinger 2017

Følgende prosjekter har fått utviklingsmidler for 2017:

Musikkinstrument for alle! – Spille med øyne, berøring og mikrobevegelserHovedmålet for prosjektet er å skape fleksible tilpassede musikkinstrumenter som gjøre det mulig å spille, uavhengig av funksjonsnedsettelser. Det skal være mulig å spille selv om man bare har en bitteliten viljestyrt bevegelse, eller bare kan bruke øynene. Instrumentene skal være intuitive og gjøre veien til å skape egen musikk så kort som mulig. Tilhørende læringsressurser skal være tilpasset ulike aldersgrupper, nivå og interesser, slik at de kan møte de behovene som finnes i ulike læringssituasjoner.

Prosjekteier: SKUG-senteret, Kulturskolen i TromsøKontaktperson: Elin Skogdal (e-post: elin.skogdal@tromso.kommune.no, telefon: 915 86 953)

AssiStep for barn – «rullator i trapp» for barn med bevegelsesvanskerBarn og unge som er født med, eller som tidlig får nedsatt mobilitet, kan bruke lang tid på å lære seg å mestre trapp på egen hånd. Målet med utviklingen av AssiStep for barn og unge er å lære dem å gå trappen tidligere på egenhånd. Dette øker aktivitet og reduserer stigmatisering. Barneversjonen vil utvikles slik at den kan justeres i høyden etter hvert som barnet vokser, og slik at man kan bytte håndtak fra barneversjon til voksenhåndtak dersom brukeren har behov for ekstra støtte som voksen også.

Prosjekteier: AssiTech ASKontaktperson: Eirik Gjelsvik Medbø (e-post: eirik@assistep.no, telefon: 408 63 198)

Kreativ 2017 - deltakelse og mestring for barn og unge med nedsatt funksjonsevne gjennom bruk av apper og smarttelefonHovedmål for prosjektet er å lage et praktisk opplegg for at barn og unge med funksjonshemming skal få mestringsfølelse og delta i teknologiutviklingen gjennom lystbetonte og kreative aktiviteter.

To hovedgrupper skal prioriteres i dette prosjektet:• Barn og unge med sterkt nedsatt eller manglende syn.• Barn og unge som er sterkt bevegelseshemmet.

I samarbeid med NAV hjelpemiddelsentral i Østfold vil det bli arrangert pilotkurs for disse to målgruppene. Kursene vil senere kunne benyttes av andre hjelpemiddelsentraler i Norge.

Prosjekteier: Media Lunde Tollefsen AS (MediaLT)Kontaktperson: Magne Lunde (e-post: magne@medialt.no, telefon: 917 90 078)

Tidligere tildelinger