Om kunnskapsbanken.net

Hensikten med kunnskapsbanken.net er å bidra til god hjelpemiddelformidling ved å supplere det du finner av informasjon om

Fagstoff, opplæringsmateriell og erfaringsdeling er stikkord på hva du vil finne av innhold på kunnskapsbanken.net.