Hjelpemiddelsentralene

Hjelpemiddelsentralene bidrar til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får løst sine praktiske problemer. Finn din hjelpemiddelsentral.

Tolketjenestene

Tolketjenesten i NAV dekker tolkeoppdrag for døve, døvblinde og hørselshemmede. Finn din tolketjeneste.

Bilsentrene

Landet er delt inn i fem regioner når det gjelder behandling og oppfølging av bilsaker. De regionale bilsentrene er en del av hjelpemiddelsentralen på sitt sted. Finn ditt bilsenter.