Godkjenningsordninger

Her finner du informasjon om godkjenningsordningen på elektromedisinsk utstyr og bestillingsordningen.

Bestillingsordningen

Bestillingsordningen er en administrativ forenkling av saksbehandling for hjelpemidler som ikke krever individuelle tilpasninger.

Godkjenningsordning på elektromedisinsk utstyr

For å kunne søke på og gi opplæring i elektromedisinsk utstyr av typen elektrisk rullestol, takmontert personløfter, mobil personløfter og seng må den som skal formidle hjelpemidlene være godkjent formidler og opplæringsansvarlig for disse hjelpemidlene.