Hvem kan få tilgang til digital søknad?

For å få tilgang til digital søknad om enkle hjelpemidler må du være hjelpemiddelformidler i en kommune. I tillegg må arbeidsgiver ha gitt deg nødvendige tilganger.

Tilgang kan gis til kvalifiserte fagpersoner som kjenner regelverket og ansvarsfordelingen på hjelpemiddelområdet, og som har god faglig kunnskap om hjelpemidler og tilrettelegging.

Vi jobber for å gjøre de nye digitale tjenestene tilgjengelige for hjelpemiddelbrukere og andre samarbeidspartnere på sikt.

Hvordan får jeg nødvendige tilganger?

Hvis du ikke har tilgang til søknaden, kontakt lederen din eller den som styrer tilganger i din kommune.

Kom i gang med tilgangsstyring.