Hvem kan få tilgang til digital søknad?

For å få tilgang til digital søknad om enkle hjelpemidler må du være hjelpemiddelformidler i en kommune. I tillegg må arbeidsgiver ha gitt deg nødvendige tilganger.

Tilgang kan gis til kvalifiserte fagpersoner som kjenner regelverket og ansvarsfordelingen på hjelpemiddelområdet, og som har god faglig kunnskap om hjelpemidler og tilrettelegging.

Vi jobber for å gjøre de nye digitale tjenestene tilgjengelige for hjelpemiddelbrukere og andre samarbeidspartnere på sikt.

Hvordan får jeg nødvendige tilganger?

Hvis du ikke har tilgang til søknaden, kontakt lederen din eller den som styrer tilganger i din kommune.

For tilgangsstyrer i kommunen

Informasjon om hvordan du delegerer rettigheter på altinn.no.

For å gi andre tilgang til den digitale søknaden må du gi dem Altinn-rettigheten som heter  «Hjelpemiddelformidling mellom kommuner og NAV – behovsmelding».

Denne rettigheten gir tilgang til å melde inn behov for hjelpemidler til NAV på vegne av brukere man har ansvar for i sin kommune. Rettigheten gir tilgang til digital søknad og lignende fremtidige tjenester.

NAV forventer at formidlere som får delegert rettigheten til behovsmelding har fått god opplæring og oppfyller forventningene beskrevet over.