Hjelpemidler du kan søke om digitalt

Kategorier av hjelpemidler som kan søkes digitalt
Post
Post 1-11 og 17 i rammeavtalen for ganghjelpemidler
Arbeidsstoler, ståstoler og coxitstoler for voksne og trillebord Post 1-13 og 31 i rammeavtalen for arbeidsstoler m.m.
Post 1-6, 8-11, 13, 14, 27-29 i rammeavtalen for hygienehjelpemidler
Post 1-6 i rammeavtalen for trykksårforebyggende madrasser
Post 1-5 i rammeavtalen for kjøreramper
Post 1-5 i rammeavtalen for personløftere
Post 1, 2, 4 og 8-13 i rammeavtalen for senger m.m.
Alle poster i rammeavtalen for trykksårforebyggende puter
Post 1, 3, 5, 6, 12, og 13 i rammeavtalen for hørselshjelpemidler
Varslingshjelpemidler - komfyrvakt og tidsur Post 11 og 12 i rammeavtalen for varsling
Kalendere og planleggingssystemer - enkle kalendere og tidshjelpemidler Post 1-3 i rammeavtalen for kalendere og planleggingssystemer
Kjøreposer, varmeposer og regncape Alle poster i rammeavtalen for kjøreposer, varmeposer og regncape
Manuelle rullestoler Post 5 og 8 i rammeavtalen for manuelle rullestoler