Du kan søke om utvalgte enkle hjelpemidler på rammeavtale med NAV som ikke krever tilleggsskjema, legeerklæring eller pristilbud. Informasjon om produkter og rammeavtaler finner du på hjelpemiddeldatabasen.no. Du kan også søke om tilbehør til disse hjelpemidlene.

 

Kategorier av hjelpemidler som kan søkes digitalt

Kategorier

Post

Ganghjelpemidler

Post 1-11 og 17 i rammeavtalen for ganghjelpemidler
Arbeidsstoler, ståstoler og coxitstoler for voksne og trillebord Post 1-13 og 31 i rammeavtalen for arbeidsstoler m.m.

Hygienehjelpemidler - enkle hygienehjelpemidler til voksne

Post 1-6, 8-11, 13, 14, 27-29 i rammeavtalen for hygienehjelpemidler

Madrasser med trykksårforebyggende egenskaper 

Post 1-6 i rammeavtalen for trykksårforebyggende madrasser

Terskeleliminator og bærbare ramper 

Post 1-5 i rammeavtalen for kjøreramper

Personløftere og seil

Krever godkjenningskurs for personløfter og seil 

Post 1-5 i rammeavtalen for personløftere

Senger, madrasser, hjertebrett, sengebord og hjelpemidler for overflytting og vending til voksne. 

For å søke seng eller sengebunn kreves godkjenningskurs for senger

Post 1, 2, 4 og 8-13 i rammeavtalen for senger m.m.

Sitteputer med trykksårforebyggende egenskaper

Alle poster i rammeavtalen for trykksårforebyggende puter

Skli, vende og flytte – Enkle hjelpemidler til overflytting og vending

Støttestang: Se rammeavtalen for hygienehjelpemidler.

Sklilaken, stikklaken, sklimatte og sklibrett og dreieskive: Se rammeavtalen for senger m.m.

Hørsels- og varslingshjelpemidler - utvalgte poster.

NB: For hørselskontakter og formidlere med god kompetanse innen hørselshjelpemidler. Grunnkurs hørsel anbefales.

Post 1-3, 7, 22, 24 og 25 i rammeavtalen for hørsels- og varslingshjelpemidler
Alarm- og varslingshjelpemidler - tidsur Post 39 i rammeavtalen for alarm og varsling
Kalendere og planleggingssystemer - enkle kalendere og tidshjelpemidler Post 1-3 i rammeavtalen for kalendere og planleggingssystemer