For tilgangsstyrer i kommunen

  • E-post: digihot@nav.no
  • Merk e-posten med “Tilgang ny enhet”
  • Innhold i e-post: Skriv hvilken kommune det gjelder og hvilke organisasjonsnummer dere har tildelt rettigheten på.