Mer om digitalisering av hjelpemiddelområdet

  • digital behovsmelding (søknad)
  • robotisere og automatisere ulike interne prosesser i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
  • drifte og videreutvikle hjelpemiddeldatabasen
  • ny digital løsning for tolkebestillinger og formidling av tolkeoppdrag