Mer om digitalisering av hjelpemiddelområdet

Hvordan kan NAV Hjelpemidler og tilrettelegging gjennom digitalisering bidra til et mer helthetlig og effektivt hjelpemiddelsystem?

Hjelpemiddelområdet i både NAV og kommunene står overfor utfordringer knyttet til vekst i antall hjelpemiddelbrukere. For å kunne håndtere denne veksten og samtidig lever tjenester i henhold til forventninger, må det etableres digitale sømløse løsninger mellom bruker, kommune og NAV.

Digitalisering av hjelpemiddelområdet er organisert som et eget utviklingsløp kalt DigiHoT. DigiHoT jobber etter smidig metode. Dette innebærer hyppige lanseringer av løsninger med fokus på hva som gir størst nytte for brukerne. Hvilke konkrete løsninger som er de beste for å svare på ulike brukerbehov og brukersituasjoner, avdekkes derfor underveis. Utvikling og pilotering av løsninger skjer i samarbeid med brukere og kommunen.

Digitalisering av Hjelpemidler og tilrettelegging (DigiHoT) jobber i dag med å:

  • digital behovsmelding (søknad)
  • robotisere og automatisere ulike interne prosesser i NAV Hjelpemidler og tilrettelegging
  • drifte og videreutvikle hjelpemiddeldatabasen
  • ny digital løsning for tolkebestillinger og formidling av tolkeoppdrag