Digital søknad om enkle hjelpemidler

  • Du kan søke om et utvalg av enkle hjelpemidler på rammeavtale
  • Du kan søke om hjelpemidler til bruk i hjemmet (inkludert omsorgsbolig og bofellesskap) og på institusjon (sykehjem). Merk at NAV kun dekker et begrenset utvalg hjelpemidler til institusjon.
  • Du kan ikke søke om hjelpemidler til brukere som har adresseskjerming i Folkeregisteret
  • Du må ha en signert fullmakt fra brukeren om at du som kommunal formidler får søke på deres vegne, slik du også må ha ved søknader på papir.