Hvem kan søke digitalt?

Nå i første omgang er det bare hjelpemiddelformidlere i pilotkommuner som kan søke digitalt om hjelpemidler. Pilotkommuner er Fredrikstad, Bærum, Stavanger, Drammen, Jevnaker, Kongsberg, Gloppen, Kinn, Sunnfjord, Vik, Skien, Trondheim og bydelene Grünerløkka og Bjerke i Oslo kommune.

Vi forventer at hjelpemiddelformidler som søker om hjelpemidler har tatt grunnkurs i hjelpemiddelformidling. For å få tilgang til den digitale søknaden må du i tillegg ha fått nødvendige Altinn-rettigheter av din arbeidsgiver.

Slik får du tilgang til digital søknad.

Vi jobber for å gjøre de nye digitale tjenestene tilgjengelige for hjelpemiddelbrukere og andre samarbeidspartnere på sikt.

SØK DIGITALT

Når kan du bruke digital søknad?

  • Du kan søke om et utvalg av enkle hjelpemidler på rammeavtale, i hovedsak hjelpemidler for bevegelse
  • Du kan søke om hjelpemidler til bruk i hjemmet (inkludert omsorgsbolig og bofellesskap) og på institusjon (sykehjem). Merk at det er begrenset hvilke hjelpemidler NAV dekker til institusjon.
  • Du kan ikke søke om hjelpemidler til brukere som har adresseskjerming i Folkeregisteret
  • Du må ha en signert fullmakt fra brukeren om at du som kommunal formidler får søke på deres vegne, slik du også må ha ved søknader på papir.

For andre hjelpemidler og situasjoner må du fortsatt søke på papir. Vi håper å utvide bruksområde for søknaden og utvalg av hjelpemidler etter hvert.

Oversikt over hjelpemidler du kan søke om digitalt.

Bruker må signere fullmakt

For å søke digitalt må bruker ha signert en papirfullmakt om at du som kommunal formidler søker på sine vegne. Papirfullmakten skal ikke sendes inn til NAV, men oppbevares i kommunens arkiv. Den skal kunne fremvises på forespørsel fra NAV hjelpemiddelsentral.

Fullmaktskjema for hjelpemiddelsøknad.

Om utfylling av søknaden

Sikker innlogging

Før du kan bruke den digitale søknaden må vi vite hvem du er og forsikre oss om at du som søker har en rolle som hjelpemiddelformidler. Du må derfor logge inn med bank-ID for å søke digitalt. Ved mottak av søknad på hjelpemiddelsentralen, lagres hvem som er avsender på en sikker måte og i tråd med gjeldende personvernforordning.

Vær nøye når du legger inn brukers informasjon – bruker vil kunne se søknaden sin på Ditt NAV

Vær oppmerksom på at den digitale søknaden du sender inn blir tilgjengelig på Ditt NAV-profilen til brukeren du søker for. Søknaden blir registrert på den personen du legger inn fødselsnummeret for i søknaden. Vær derfor svært nøye med å legge inn riktig navn og fødselsnummer i søknaden. Hvis du oppdager at du har sendt inn en søknad på feil bruker, er det viktig at du tar kontakt med hjelpemiddelsentralen umiddelbart.

Husk å informere om brukers plikter og rettigheter

Det er viktig at du informerer personen du søker på vegne av om hvilke rettigheter og plikter han/hun har og hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader.

Informasjon til bruker om hvordan NAV behandler personopplysninger i søknader.

Hvor lang tid har du på å fylle ut søknaden?

Du har 60 minutter på å fylle ut søknaden etter at du har logget inn. Hvis du har begynt å fylle ut en søknad, men blir logget ut fordi det er gått mer enn 60 minutter, kan du logge inn på nytt og fortsette utfyllingen. Vi tar vare på den påbegynte søknaden din i 24 timer. Venter du lenger enn dette med å logge inn på nytt, må du starte utfyllingen på nytt. 

Hva skjer med søknaden etter at den er sendt?

Søknaden behandles på vanlig måte på hjelpemiddelsentralene.

Søknader du har sendt inn tidligere vil ikke være tilgjengelige inne i søknadsløsningen, men du får mulighet til å åpne en PDF-versjon av søknaden i nettleseren din umiddelbart etter innsending. Denne kan du skrive ut eller laste ned. Du bør først sjekke om dette er i henhold til interne sikkerhetsrutiner i din kommune.

Søknaden blir også tilgjengelig på Ditt NAV-profilen til brukeren du har søkt for.

Enklere utfylling med digital søknad

I den digitale søknaden må du ikke lenger skrive inn behovsbeskrivelse slik du må i papirsøknaden. Da blir søknaden raskere å fylle ut og det er enklere å ivareta personvernet til hjelpemiddelbrukeren. I stedet for å skrive fritekst må den som fyller ut søknaden bekrefte at bruker fylle vilkårene for å få hjelpemidler fra NAV.

Kontakt

Søknaden utvikles av DigiHoT – Digitalisering av hjelpemidler og tilrettelegging. DigiHoT er organisert under NAV Hjelpemidler og tilrettelegging.

Spørsmål eller tilbakemeldinger om digital søknad kan du sende på e-post til digihot@nav.no. Vi er takknemlige for ris, ros og forslag til forbedringer. Ikke send oss identifiserbare opplysninger om brukerne, vi kan ikke se søknadene dine.

Spørsmål om saksbehandling og levering må du sende hjelpemiddelsentralen din.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre hjelpemiddelformidlingen.

Hilsen oss i DigiHoT