Digital bekreftelse som alternativ til fullmakt

  • Bruker er over 18 år.
  • Bruker har norsk personnummer.
  • Bruker er i stand og villig til å ta stilling til innholdet i søknaden.
  • Bruker har logget seg inn på offentlige nettsteder med BankID. Eks. Skatteetaten, Altinn, Helsenorge.
  • Bruker har ikke reservert seg i kontakt- og reservasjonsregisteret.
  • Bruker har ikke allerede fått utdelt hjelpemidlene pga. hastesak eller fremskutt lager.