Digitalisering av hjelpemiddelområdet

Hjelpemiddelområdet i både NAV og kommunene står overfor utfordringer knyttet til vekst i antall hjelpemiddelbrukere. Vi jobber nå med digitalisering av hjelpemiddelområdet for å kunne håndtere denne veksten og skape sømløse digitale løsninger mellom bruker, kommune og NAV.

Digital søknad om enkle hjelpemidler

NAV utvikler digital søknad om enkle hjelpemidler. Den digitale søknaden er fortsatt under arbeid, men kan nå tas i bruk av alle landets kommuner.

Publisert: 08.10.2020 | Sist endret: 06.04.2021

Hjelpemidler du kan søke om digitalt

Foreløpig gjelder den digitale søknaden kun et utvalg av enkle hjelpemidler innen utvalgte kategorier. For andre typer hjelpemidler må du fortsatt søke på papir.

Publisert: 12.10.2020 | Sist endret: 06.04.2021

Slik får du tilgang til digital søknad om hjelpemidler

For å få tilgang til NAVs digitale tjenester på hjelpemiddelområdet må du være hjelpemiddelformidler i en kommune. Arbeidsgiver må i tillegg ha gitt deg nødvendige tilganger.

Publisert: 12.10.2020 | Sist endret: 23.01.2021

For tilgangsstyrer i kommunen

Første gang din kommune skal ta i bruk digital søknad er det noen steg dere må gjennom for å komme i gang.

Publisert: 25.11.2020 | Sist endret: 06.04.2021

Mer om digitalisering av hjelpemiddelområdet

Hvordan kan NAV Hjelpemidler og tilrettelegging gjennom digitalisering bidra til et mer helthetlig og effektivt hjelpemiddelsystem?

Publisert: 26.11.2019 | Sist endret: 12.10.2020