Det omfatter generelle oppgaver og de individuelle tjenestene opplysning, råd og veiledning, økonomisk stønad, midlertidig botilbud, individuell plan og kvalifiseringsprogram. Arbeids- og velferdsetaten og kommunene kan videre avtale at også andre av kommunens tjenester skal inngå i NAV-kontorene.