Vold i nære relasjoner og menneskehandel

  • ha kunnskap om vold i nære relasjoner og menneskehandel (les mer i kapittel 1: Fakta)
  • kunne kartlegge om din bruker har disse hindringene til arbeidsmarked og skolegang (les mer i kapittel 2: Veiledningssamtalen)
  • være oppmerksom på hva du plikter å gjøre i slike situasjoner, og hvordan du best kan følge opp brukeren (les mer i kapittel 3: Oppfølging)
  • avverge grovere forbrytelser som slaveri, frihetsberøvelse, grov vold, vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep og voldtekt ved å henvise bruker til hjelpeapparatet eller ved å ta kontakt med politiet (les mer under kapittel 3.1 avvergingsplikten)
  • identifisere mulige ofre for menneskehandel eller slaveri, og gi dem muligheten til å ta imot hjelp
  • melde fra direkte til barnevernet hvis barn er involvert (les mer under kapittel 3.2 meldeplikten)