Skoleoversikt

Alle fylker har i løpet av 2015 minst én videregående skole med NAV-veileder. 33 NAV-kontor har til sammen 45 NAV-veiledere ved 28 videregående skoler over hele landet. Under er oversikt over skolene og NAV-kontorene som inngår i forsøket.

 

Fylke

NAV-kontor

Videregående skole

NAV-veiledere

Troms

 

NAV Tromsø

Breivang

100 % stilling

Breivika

100 % stilling

Finnmark

 

NAV Karasjok

Samisk videregående skole

100 % stilling

NAV Kautokeino

Samisk videregående skole og reindriftsskole

100 % stilling

NAV Alta

Alta

200 % stilling

NAV Hammerfest

Hammerfest

200 % stilling

Vest-Agder

NAV Kristiansand

Tangen

100 % stilling

Kvadraturen

100 % stilling

NAV Vennesla

Vennesla

100 % stilling

Rogaland

NAV Eiganes og Tasta

Godalen

100 % stilling

NAV Hundvåg og Storhaug

100 % stilling

Hedmark

 

NAV Hamar

Katedralskolen

100 % stilling

Storhamar

100 % stilling

Akershus

 

NAV Ullensaker

Jessheim

50 % stilling

NAV Nes

50 % stilling

NAV Nannestad

50 % stilling

NAV Eidsvoll

50 % stilling

Oslo

 

NAV Stovner

Stovner

200 % stilling

NAV Alna

Hellerud

200 % stilling

Østfold

Moss

Kirkeparken

200 % stilling

Vestfold

NAV Nøtterøy

Færder

100 % stilling

NAV Tønsberg

100 % stilling

Buskerud

NAV Drammen

Åssiden

100 % stilling

NAV Nedre Eiker

100 % stilling

Telemark

NAV Porsgrunn

Skogmo

100 % stilling

NAV Skien

100 % stilling

Nordland

NAV Narvik

Narvik

200 % stilling

Nord-Trøndelag

NAV Værnes Nord

Ole Vig

200 % stilling

Sør-Trøndelag

NAV Heimdal

Tiller

200 % stilling

Aust-Agder

NAV Arendal

Sam Eyde

200 % stilling

Hordaland

NAV Årstad

Årstad

200 % stilling

Oppland

NAV Østre Toten og NAV Vestre Toten

Raufoss

200 % stilling

Møre og Romsdal

NAV Ålesund

Borgund

200 % stilling

Sogn- og Fjordane

NAV Flora

Flora

100 % stilling

NAV Førde

Mo – og Øyrane

100 % stilling

Alle landets fylker

33 NAV-kontor

28 videregående skoler

45 NAV-veiledere

Denne listen vil bli oppdatert etter hvert.

For mer informasjon:

Arbeids- og velferdsdirektoratet: prosjektleder i Åse Tea Bachke og prosjektmedarbeider Line Brusveen.

Utdanningsdirektoratet: prosjektmedarbeider Baard Johannessen.