I løpet av 2013 har Østfold fylkeskommune og NAV-kontorene fulgt opp vedtaket i Fylkestinget om at alle videregående skoler skal ha veiledere fra NAV tilgjengelig som en del av elevtjenesten.

I den forbindelse har de respektive NAV-lederne og fylkeskommunen undertegnet en samarbeidsavtale.