Hvordan starte opp med NAV-veileder i videregående skole?

 • Rektor og rådgiver fra videregående skolen det gjelder
 • Aktuelle NAV-ledere i tilknyttede NAV-kontor
 • Koordinator for program for bedre gjennomføring i videregående opplæring fra fylkeskommunen
 • Statsforvalteren v/rådgiver på lovområdet sosiale tjenester i NAV
 • NAV Fylke v/ kontaktperson for NAV-veileder i videregående skole.
 • I utgangspunktet jobber NAV-veilederen fire dager i uka ved den videregående skolen og én dag i uka på NAV-kontoret i ungdomsteam som ungdomskontakt.
 • Rektor har ansvar for at NAV-veilederen arbeider som en integrert del av skolens elevtjeneste og den helhetlige oppfølgingen av elevene.
 • NAV-lederen har personalansvaret, og ansvar for de tiltakene og tjenestene NAV-veilederen yter.
 • NAV-veilederen er lett tilgjengelig for elevene, og tjenesten bygger på prinsipper om tidlig intervensjon, forebygging og oppsøkende arbeid.
 • Rektor og NAV-lederen inngår en samarbeidskontrakt og etablerer en felles styringsgruppe.
 • En felles arena for operativt samarbeid.
 • Konkret kjennskap til de samarbeidene sektorenes tiltak og tjenester.
 • Samarbeidet bygger på lederforankrede avtaler.