Satsinger kommer ofte i gang etter politisk oppmerksomhet for å forbedre tjenestene til en målgruppe. Det følger også gjerne med øremerkede midler til satsingsområdene.

Arbeids- og velferdsdirektoratets oppgave er å formidle erfaringer fra fag- og tiltaksutvikling på de ulike områdene.

Prosjekter

Digitale innbyggertjenester – sosiale tjenester i NAV (Digisos)