Økonomisk stønad (sosialhjelp)

  • Den som ikke kan sørge for sitt livsopphold gjennom arbeid eller ved å gjøre gjeldende økonomiske rettigheter, har krav på økonomisk stønad.
  • Stønaden bør ta sikte på å gjøre vedkommende økonomisk selvhjulpen.
  • Departementet kan gi veiledende retningslinjer om stønadsnivået.