Fagveileder til bruk ved økonomisk rådgivning

Dette er et hjelpemiddel for veiledere og rådgivere som jobber med økonomisk rådgivning i NAV.

Om veilederen

Denne veilederen er en fagveileder som skal være et praktisk hjelpemiddel for ansatte i NAV som jobber med økonomisk rådgivning. Den må ses i sammenheng med den generelle Veileder for økonomisk rådgivning og Standard for utenrettslige gjeldsordninger i Nav.

Fagveilederen inneholder korte artikler om sentrale emner innenfor fagområdet økonomisk rådgivning. Stoffet egner seg både for fordypning innenfor de ulike emnene og som et oppslagsverk dersom man raskt trenger påfyll av kunnskap i tilknytning til en konkret sak. Artiklene er delt opp i en "hjelpetekst" som inneholder en kort oversikt over temaet som behandles og en "hovedtekst" som går mer i dybden av dette.

Utviklingen går raskt på dette området, noe som nødvendiggjør jevnlig oppdatering av veilederen. Ambisjonen er at dette skal kunne skje årlig, samt at større endringer innarbeides ved behov.

Veilederen er tilrettelagt av seniorrådgiver Tommy Grav i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Det faglige innholdet er utarbeidet av juridisk direktør i inkassoforetaket Lindorff AS, advokat Hanne Riksheim og fagrådgiver i Barne- og likestillingsdepartementet, Egil Rokhaug.

Se veileder til bruk ved økonomisk rådgiving (pdf).