Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

  • Informasjon:
  •  Økonomisk oversikt:
  • Økonomisk rådgivning som behandlingsmetode:
  • Statsforvalteren
  • Namsmannsapparatet
  • Husbanken
  • Forbrukerrådet
  • Høgskoler med økonomisk rådgivning som fagkrets