«Skriv til oss» åpnes 2. april også for brukere som mottar sosiale tjenester

På grunn av pandemien har flere brukere behov for kontakt med NAV om sosiale tjenester. Derfor åpner vi en digital dialogløsning torsdag 2. april.   

Personer med behov for sosiale tjenester har i dag ingen digitale dialogløsninger for å komme i kontakt med NAV. Det finnes chatløsning og chatbot, men dette er uinnloggede tjenester hvor vi bare svarer på generelle spørsmål.  

Mange NAV-kontor har nå begrenset fysisk tilgjengelighet, og en digital dialogløsning er nødvendig for at brukerne skal kunne komme i kontakt med NAV om egen sak. Dette gjelder for eksempel brukere som har behov for hjelp i en akutt situasjon, som har sendt søknad og venter på svar o.l.  

Brukere av sosiale tjenester får nå mulighet til å komme i kontakt med NAV via dialogmuligheten «Skriv til oss». Tjenesten finner brukerne ved å logge seg inn på nav.no. 

Denne digitale dialogkanalen erstatter ikke muligheten for henvendelser per telefon og chat, eller mulighet for personlig oppmøte på NAV-kontor, men er et supplement til eksisterende kanaler. 

I første omgang er intensjonen å gjøre løsningen tilgjengelig i en begrenset periode frem til 30. juni 2020. 

Kommunene har fått informasjon 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) sendte informasjon om «Skriv til oss»-løsningen til kommunedirektører og rådmennene i alle landets kommuner på e-post fredag 27. mars.  

Aktivering av funksjonalitet i Modia Personoversikt – digital dialog om sosiale tjenester mellom bruker og NAV (PDF) 

Brev til kommunedirektører og rådmenn 27. mars (PDF)