Personer med behov for sosiale tjenester har i dag ingen digitale dialogløsninger for å komme i kontakt med NAV. Det finnes chatløsning og chatbot, men dette er uinnloggede tjenester hvor vi bare svarer på generelle spørsmål.  

Mange NAV-kontor har nå begrenset fysisk tilgjengelighet, og en digital dialogløsning er nødvendig for at brukerne skal kunne komme i kontakt med NAV om egen sak. Dette gjelder for eksempel brukere som har behov for hjelp i en akutt situasjon, som har sendt søknad og venter på svar o.l.  

Brukere av sosiale tjenester får nå mulighet til å komme i kontakt med NAV via dialogmuligheten «Skriv til oss». Tjenesten finner brukerne ved å logge seg inn på nav.no. 

Denne digitale dialogkanalen erstatter ikke muligheten for henvendelser per telefon og chat, eller mulighet for personlig oppmøte på NAV-kontor, men er et supplement til eksisterende kanaler. 

I første omgang er intensjonen å gjøre løsningen tilgjengelig i en begrenset periode frem til 30. juni 2020. 

Kommunene har fått informasjon 

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) sendte informasjon om «Skriv til oss»-løsningen til kommunedirektører og rådmennene i alle landets kommuner på e-post fredag 27. mars.  

Aktivering av funksjonalitet i Modia Personoversikt – digital dialog om sosiale tjenester mellom bruker og NAV (PDF) 

Brev til kommunedirektører og rådmenn 27. mars (PDF)