Økonomisk stønad

Pandemien gjør at NAV får mange flere søknader om økonomisk sosialhjelp. Her finner du informasjon om vilkår og aktivitet etter sosialtjenesteloven ved behandling av søknadene.