Koronavirus - økonomisk rådgivning i en krisesituasjon

Som følge av pandemien vil mange mennesker trenge råd om hvordan de skal håndtere privatøkonomien ved midlertidig betalingsudyktighet.

NAV kan gi følgende råd til sine brukere:

Kontakt kreditor 

  • Mange vegrer seg nok for å ta kontakt med sine kreditorer, men kreditorene er klar over den krevende situasjonen mange er i nå. De har derfor beredskap og flere virkemidler de kan tilby personer som har midlertidige betalingsvansker.
  • Be eventuelt om midlertidig betalingsutsettelse i denne situasjonen. 

Kontakt banken

  • Be om avdragsfrihet inntil videre.
  • Be eventuelt om midlertidig betalingsutsettelse i denne situasjonen.
  • Hvis det er mulig, så be om refinansiering av lån. Be ev. om maksimal avdragstid og lavest rente.
  • Refinansiere smålån, slik at de inngår i huslån, ev. mot sikkerhet i bolig, mot kausjon eller lignende.

Flere råd

  • Reduser personlige utgifter, utsett nye innkjøp.
  • Ikke ta opp forbrukslån.
  • Kontakt strømleverandør for å hindre frakopling av strøm hvis du har midlertidige betalingsvansker.
  • Undersøke muligheter for bostøtte fra Husbanken. Dette kan være aktuelt både når man leier og eier bolig. 

Les mer om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning