Koronavirus - dekning av strømutgifter under pandemien

Under pandemien, hvor alle bes om å holde seg hjemme, er det viktig at strømmen ikke kuttes. Det gjelder særlig for familier med barn.

Det er avgjørende at innbyggerne har tilgang til den informasjon som gis av myndighetene via TV, radio, internett og telefon.

Veiledere i NAV kan møte brukere som tar kontakt fordi de har fått varsel om stengning av strøm, eller har fått stengt strømmen og ikke får nytt abonnement.

Hvis en bruker står i fare for at strømmen kuttes fordi regningen ikke er betalt, eller har fått kuttet  strømmen allerede, må NAV-kontoret hjelpe brukeren.

Hjelpen kan bestå i å bistå brukeren med å

  • inngå avtale om nedbetaling av skyldig beløp til strømleverandøren
  • formidle til strømleverandøren at brukeren tar på seg ansvaret for å dekke utgiften 
  • gi økonomisk stønad, slik bruker kan betale strømregningen  

Hvis bruker samtykker, kan stønad til strømutgifter utbetales direkte til nettleier og strømleverandør.

Hvis NAV-kontoret skriftlig meddeler strømselskapet at det tar ansvar for å dekke strømutgiften innen fire uker fra varsel om stenging ble sendt, kan ikke nettselskapet stenge strømmen, jf. forbrukerkjøpsloven § 48 a.