Det er avgjørende at innbyggerne har tilgang til den informasjon som gis av myndighetene via TV, radio, internett og telefon.

Veiledere i NAV kan møte brukere som tar kontakt fordi de har fått varsel om stengning av strøm, eller har fått stengt strømmen og ikke får nytt abonnement.

Hvis en bruker står i fare for at strømmen kuttes fordi regningen ikke er betalt, eller har fått kuttet  strømmen allerede, må NAV-kontoret hjelpe brukeren.

Hjelpen kan bestå i å bistå brukeren med å

  • inngå avtale om nedbetaling av skyldig beløp til strømleverandøren
  • formidle til strømleverandøren at brukeren tar på seg ansvaret for å dekke utgiften 
  • gi økonomisk stønad, slik bruker kan betale strømregningen  

Hvis bruker samtykker, kan stønad til strømutgifter utbetales direkte til nettleier og strømleverandør.

Hvis NAV-kontoret skriftlig meddeler strømselskapet at det tar ansvar for å dekke strømutgiften innen fire uker fra varsel om stenging ble sendt, kan ikke nettselskapet stenge strømmen, jf. forbrukerkjøpsloven § 48 a.