Koronavirus – informasjon om selvstendig næringsdrivende og frilansere og økonomisk stønad