Digital søknad om økonomisk sosialhjelp blir tilgjengelig for innbyggere i hele landet

Pandemien gjør at NAV får mange flere søknader om økonomisk sosialhjelp. Derfor tilbyr KS og NAV alle landets kommuner å ta i bruk den digitale søknaden om økonomisk sosialhjelp. Det betyr at både innbyggerne og NAV sparer verdifull tid i søknadsprosessen.

Pandemien gjør at NAV får mange flere søknader om økonomisk sosialhjelp. Derfor tilbyr KS og NAV alle landets kommuner å ta i bruk den digitale søknaden om økonomisk sosialhjelp. Det betyr at både innbyggerne og NAV sparer verdifull tid i søknadsprosessen.

Kommunesektorens organisasjon (KS) og NAV vil gjøre digital søknad om økonomisk sosialhjelp tilgjengelig for alle søkere, uavhengig av hvilken kommune søkerne oppholder seg i. Den digitale søknaden er en del av tjenesten Digisos, som kommunesektoren har utviklet i samarbeid med NAV.

I dag har rundt 130 kommuner allerede tatt i bruk digital søknad, som er en del av Digisos-løsningene.

En innsynsløsning for brukere på Ditt NAV, der bruker får innsyn i saksgang, om veileder ber om dokumentasjon, innsyn i vedtaksbrev og utbetalinger, er under pilotering i Bergen. 

Hva innebærer løsningen?

Løsningen som lanseres som følge av pandemien innebærer at søknader og tilhørende ettersendelser, blir tilgjengelig for kommunene gjennom manuelt mottak i SvarInn og må lastes ned som en pdf. Bruker vil fortsatt oppleve en digital søknad, der informasjon innhentes og vedlegg kan både lastes opp og ettersendes. Funksjonalitet fra KS’ Fiks-plattform gjør det mulig for kommunen å ta i bruk løsningen i løpet av svært kort tid. 

Dette er en midlertidig løsning fordi den ikke krever at kommunen oppgraderer fagsystemet. Når kommunen har kapasitet til å oppgradere fagsystemet, vil  søknader og ettersendelser gå direkte inn i fagsystemet. Dette gjøres ved å ta direkte kontakt med fagsystemleverandøren som leverer fagsystemet til kommunen. Kostnadene knyttet til oppgradering må hver enkelt kommune ta med sin fagsystemleverandør. Det er ingen endringer knyttet til dette.

Det blir ingen endringer for de kommunene som allerede har tatt i bruk Digisos-løsningen. De vil fortsatt motta søknadene direkte i sine fagsystemer.  

Hvordan kommer kommunene i gang?

Alle rådmenn mottok 21. mars nødvendig informasjon om hvordan kommunene praktisk skal koble seg på. E-posten inneholdt også informasjon om avtaler kommunene må inngå med KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet.  

For å komme i gang må kommunene signere: •    Databehandleravtale med KS  •    Vilkår for påkobling til Digisos •    Databehandleravtale og samarbeidsavtale med Arbeids- og velferdsdirektoratet. 

Dokumentene og "Håndbok for innføring av digital søknad" finner du i denne saken under avsnittet Støttemateriell innføring og påkobling.

Selve påkoblingen til digtial søknad kan kommunen gjøre selv. KS har utarbeidet en oppskrift kommunene kan bruke. KS må gi kommunen tilgang og vil gjøre dette etter at avtalene er signert og sendt til fiks@ks.no.

Et annet alternativ for koble seg på digital søknad, er at KS gjør det for kommune. Da må skjemaet sende det til fiks@ks.no

For kommuner som ønsker bistand, kan KS bistå med konfigurering i FIKS-plattformen. Se veiledning for kommuner som ønsker å ta i bruk digital skjema.

Les mer på nav.no/digisos

Hva koster det?

Det er kostnader knyttet til bruk av Digisos. Disse er:

  • Kostnad knyttet til drift og forvaltning av løsningen på nav.no, 
  • Medlemskap i KS' finansieringsordning for digitaliseringsprosjekter (DigiFin). Det praktiske rundt innmelding av medlemskapet kan ordnes etter hvert, slik at kommunen raskt kan komme seg på den midlertidige løsningen 
  • Tilknytningskostnad til KS (FIKS)
  • Forvaltning- og driftskostnad 

Les mer om kostnader knyttet til bruk av Digisos i «Håndbok for innføring av digital søknad" som du finner under "Støttemateriell innføring og påkobling" i denne saken.

KS og NAV jobber på spreng for å få det klart, og vil koble på kommuner fortløpende.