Koronavirus – informasjon til kommunene

Her finner du informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet i forbindelse med koronaviruset.

Innføring av strengere smittevernstiltak i Oslo og omliggende berørte kommuner

Arbeids- og velferdsdirektoratet viser til innføring av strengere smittevernstiltak i Oslo og omkringliggende berørte kommuner. Regjeringen har blant annet innført påbud om hjemmekontor for alle som kan, vedtatt å stenge kjøpesentre og butikker, innført rødt nivå for barnehager og grunnskoler samt at det er innført digital undervisning på VGS og høyskoler.

Publisert: 25.01.2021 | Sist endret: 25.01.2021

Faglig anbefaling om gjenåpning av NAV-kontorene i kommunene

Av smittevernhensyn besluttet flere kommuner i mars å helt eller delvis stenge NAV-kontoret for fysisk oppmøte uten avtale. Nå anbefaler Arbeids- og velferdsdirektoratet at kontorene åpnes igjen.

Publisert: 04.06.2020 | Sist endret: 04.06.2020

Økonomisk stønad og skatteoppgjør

Skatteetaten har gjort endringer i sine rutiner for utbetaling av skatteoppgjør.

Publisert: 30.06.2020 | Sist endret: 30.06.2020

Koronavirus - sosialtjenesteloven § 26 og adgangen til å kreve refusjon

Arbeids- og velferdsdirektoratet har mottatt flere henvendelser om adgangen til å kreve refusjon etter sosialtjenesteloven § 26. Her er redegjørelse for bestemmelsen generelt og pandemisituasjonen spesielt. 

Publisert: 17.04.2020 | Sist endret: 15.06.2020

Koronavirus – veileder for behandling av saker om økonomisk stønad under pandemien

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Statsforvalteren i Trøndelag har i samarbeid utarbeidet en veileder for behandling av saker om økonomisk stønad i unntakstilstanden som skyldes koronavirus.

Publisert: 23.03.2020 | Sist endret: 25.02.2021

«Skriv til oss» åpnes 2. april også for brukere som mottar sosiale tjenester

På grunn av pandemien har flere brukere behov for kontakt med NAV om sosiale tjenester. Derfor åpner vi en digital dialogløsning torsdag 2. april.   

Publisert: 01.04.2020 | Sist endret: 01.04.2020

Økonomisk stønad

Pandemien gjør at NAV får mange flere søknader om økonomisk sosialhjelp. Her finner du informasjon om vilkår og aktivitet etter sosialtjenesteloven ved behandling av søknadene.

Publisert: 26.03.2020 | Sist endret: 26.03.2020

Digital søknad om økonomisk sosialhjelp blir tilgjengelig for innbyggere i hele landet

Pandemien gjør at NAV får mange flere søknader om økonomisk sosialhjelp. Derfor tilbyr KS og NAV alle landets kommuner å ta i bruk den digitale søknaden om økonomisk sosialhjelp. Det betyr at både innbyggerne og NAV sparer verdifull tid i søknadsprosessen.

Publisert: 21.03.2020 | Sist endret: 24.04.2020

Barn, unge og familie

Kommunene må sørge for at barn, unge og foreldre som trenger hjelp får det, også under koronapandemien. Det er viktig at NAV-kontoret tar hensyn til barna i familien i alle vurderinger som gjelder livsopphold.

Publisert: 26.03.2020 | Sist endret: 26.03.2020

Koronavirus - økonomisk rådgivning i en krisesituasjon

Som følge av pandemien vil mange mennesker trenge råd om hvordan de skal håndtere privatøkonomien ved midlertidig betalingsudyktighet.

Publisert: 21.03.2020 | Sist endret: 11.12.2020