Koronavirus – informasjon til kommunene

Her finner du informasjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet i forbindelse med koronaviruset.

Økonomisk stønad

Pandemien gjør at NAV får mange flere søknader om økonomisk sosialhjelp. Her finner du informasjon om vilkår og aktivitet etter sosialtjenesteloven ved behandling av søknadene.

Barn, unge og familie

Kommunene må sørge for at barn, unge og foreldre som trenger hjelp får det, også under koronapandemien. Det er viktig at NAV-kontoret tar hensyn til barna i familien i alle vurderinger som gjelder livsopphold.