Brosjyren finnes på flere språk:

  • Bokmål
  • Nynorsk
  • Samisk
  • Arabisk
  • Engelsk
  • Polsk
  • Somalisk
  • Urdu

Bestilling kan gjøres via http://navbobnett.no/.