”Har du økonomisk problemer?”

Arbeids- og velferdsdirektoratet har laget en brosjyre rettet mot personer med økonomiske problemer. Brosjyren inneholder enkle råd og tips om hva man selv kan gjøre i en slik situasjon og hva kommunen/NAV-kontoret kan bidra med. I tillegg informeres det om gjeldsordningen. Åpne eller last ned brosjyren.

"Landsdekkende veiledningsrutiner"

Det er utarbeidet landsdekkende veiledningsrutiner for frivillig offentlig forvaltning av enkeltpersoners økonomi. Veiledningsrutinene retter seg primært mot ansatte i kommunene eller NAV-kontor. Åpne eller last ned veiledningsrutinene

"Muligheter og mot"

Ansatte på NAV-kontorer og i andre kommunale tjenester befinner seg ofte i svært komplekse, praktiske situasjoner. De sosiale problemene den enkelte ansatte møter, er ikke enkle i sin karakter, men omhandler ofte ulike og sammensatte problemer som stikker dypt.

Boka “Muligheter og mot” som er utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet tar for seg dette møtet mellom mennesker; hvordan en forstår, kommuniserer og handler sammen med andre på en god måte. Alle sitater er faktiske.

HUSK-katalogen

HUSK-katalogen gir en oversikt over prosjekter som skal styrke kompetanse og kvalitet i sosialt arbeid. I HUSK Publiseringsliste finner du oversikt over enda flere publikasjoner fra HUSK-prosjektene.

Kommuner kan bestille informasjonsmateriell via BOB-nett. Ta kontakt med NAV-fylkeskontoret for brukernavn og passord.