Informasjonsmateriell

Her finner du diverse informasjonsmateriell og brosjyrer fra NAV. Disse brosjyrene er knyttet til sosiale tjenester.

Landsdekkende veiledningsrutiner

Det er utarbeidet landsdekkende veiledningsrutiner for frivillig offentlig forvaltning av enkeltpersoners økonomi. Veiledningsrutinene retter seg primært mot ansatte i kommunene eller NAV-kontor. Åpne eller last ned veiledningsrutinene

Muligheter og mot

Ansatte på NAV-kontorer og i andre kommunale tjenester befinner seg ofte i svært komplekse, praktiske situasjoner. De sosiale problemene den enkelte ansatte møter, er ikke enkle i sin karakter, men omhandler ofte ulike og sammensatte problemer som stikker dypt.

Boka “Muligheter og mot” som er utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet tar for seg dette møtet mellom mennesker; hvordan en forstår, kommuniserer og handler sammen med andre på en god måte. Alle sitater er faktiske.

HUSK-katalogen

HUSK-katalogen gir en oversikt over prosjekter som skal styrke kompetanse og kvalitet i sosialt arbeid. I HUSK Publiseringsliste finner du oversikt over enda flere publikasjoner fra HUSK-prosjektene.

Kommuner kan bestille informasjonsmateriell via BOB-nett.