I de sakene der det allerede er stilt vilkår om aktivitet, skal ikke manglende gjennomført aktivitet føre til reduksjon av stønad eller andre konsekvenser for brukerne.   Det skal heller ikke stilles andre vilkår for tildeling av økonomisk stønad som bruker ikke vil ha mulighet til å følge opp.   Arbeids- og velferdsdirektoratet presiserer at selv om det ikke stilles vilkår om aktivitet, må NAV-kontoret følge opp og støtte brukerne. Dersom fysisk møte ikke kan gjennomføres, kan oppfølging skje digitalt eller over telefon.