Bergen, Oslo og Trondheim er de første kommunene som inviteres til å søke om etablering av TAFU. Disse tre kommunene er valgt ut på bakgrunn av kvantitative forutsetninger som folkemengde og antall løslatelser. Innsatte med behov for bistand etter løslatelse er stor i disse kommunene, noe som er årsaken til at samarbeidsgruppen inviterer til å vurdere et forvaltningssamarbeid rundt aktuell målgruppe – i form av TAFU.

Seks nyetableringer i perioden 2017-2019

Samarbeidsgruppen for TAFU har som ambisjon at det skal være mulig å etablere 6 nye TAFU i Norge i perioden 2017 – 2019. Det legges til grunn at det er mulig å starte opp inntil 2 nyetableringer per år fra og med 2017. Kommuner som er aktuelle kandidater for nyetablering av TAFU, men som ikke mottar invitasjonsbrev i første runde, kan gi Arbeis- og velferdsdirektoratet en tilbakemelding om dette, og vil bli kontaktet av samarbeidsgruppen på et senere tidspunkt.

Sentral styringsgruppe for TAFU består av Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet. Samarbeidsgruppen for TAFU består av deltakere fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, Kriminalosorgsdirektoratet og Fylkesmannen i Hordaland.

Les mer om TAFU under relatert informasjon.