Endringer i midlertidig forskrift om unntak fra sosialtjenesteloven