Kvalifiseringsprogrammet

  • Kvalifiseringsstønaden er på årsbasis to ganger folketrygdens grunnbeløp.
  • Deltakere under 25 år mottar 2/3 stønad.
  • Deltakere som forsørger barn får et barnetillegg.
  • Husbankens bostøtteordning gjelder for deltakere i kvalifiseringsprogrammet.