Hvordan ta i bruk innsynsløsningen?

Forutsetninger for å ta i bruk innsynsløsningen er at

  • kommunen bruker den digitale søknaden om økonomisk sosialhjelp som er integrert med fagsystemet, og at
  • fagsystemleverandør tilbyr muligheter for påkobling

NB: Spesielt for den manuelle løsningen lansert under korona

Løsningen for digital søknad om økonomisk sosialhjelp hvor søknaden går til manuelt mottak i SvarInn som ble lansert under korona, har ikke de tekniske forutsetningene for å kunne ta i bruk innsynsløsningen.

Det er mulig å koble seg på integrert løsning for digital søknad og innsynsløsning samtidig. Følg oppskriften for kommuner som ønsker å koble seg på digital søknad først, og så gjør dere de nødvendige konfigurasjonene for innsyn som følger av Håndboken for innføring av innsyn.

Forberedende aktiviteter

  • Den digitale søknaden om økonomisk sosialhjelp er tatt i bruk 
  • Beslutning om å ta i bruk innsynsløsningen er gjort i kommunen/NAV-kontoret
  • Ta kontakt med fagsystemleverandør for oppgradering av fagsystem
  • Inngå og oppdatere avtaler med fagsystemleverandører, Arbeids- og velferdsdirektoratet og KS
  • Faglige forberedelser og organisasjonsutvikling i NAV-kontoret
  • Juridiske vurderinger og personvernkonsekvensvurdering
  • Tekniske forberedelser: konfigurere og aktivere innsyn i FIKS

Se støtte- og veiledningsmateriell lenger ned på denne siden.

Påkoblingsløpet

Når beslutningen om å ta i bruk innsynsløsningen er tatt, må kommunene ta direkte kontakt med sin fagsystemleverandør for å avklare hvilke tekniske forberedelser som må gjøres i fagsystemet for sosiale tjenester. Videre må dere inngå nødvendige avtaler med leverandøren.

Når dere blir enig med leverandør om dato for installasjon og opplæring i oppgradert fagsystem, får Team Digisos melding fra fagsystemleverandør. Team Digisos vil ta kontakt med kommunen for å få på plass avtaler og informasjon. 

Vi anbefaler å sette av tid i forkant for forberedelser i NAV-kontoret/kommunen. Kommunen må selv konfigurere seg mot FIKS og aktivere innsyn. Dette gjøres etter at de nødvendige avtalene med KS er på plass. 

Støttemateriell innføring og påkobling

Støtte- og opplæringsmateriell

Presentasjon av innsyn (pptx) viser hvordan innsynsløsningen vil se ut for bruker på Ditt NAV. Det anbefales at alle veiledere/saksbehandlere går gjennom presentasjonen for å forberede seg på innføring av innsynsløsningen.

Endring av arbeidsprosesser på NAV-kontor ved innføring av innsynsløsning.

Informasjonsmateriell til publikumsmottaket 

Spørsmål og svar

Her finner du spørsmål og svar knyttet til mest spurte spørsmål om Digisos. Svar på spørsmål om selve innføringsløpet finner du i håndboka.

Spørsmål kan rettes til:

digisos@nav.no