Til kommuner som vil ta i bruk digital søknad om økonomisk sosialhjelp