Informasjon om digital søknad for økonomisk sosialhjelp

  • FIKS-konfigurasjonen. Kommunen kan ha gjort feil i FIKS-konfigurasjonen eller deaktivert mottaket sitt i FIKS-konfigurasjonen. Dette bør sjekkes fortløpende. For spørsmål og bistand kan KS kontaktes. 
  • Fagsystemet: feilmelding fra fagsystemet indikerer hva årsaken kan være. Det er mulig kommunen ikke har installert den nødvendige versjonen av fagsystemet. Ta kontakt med systemansvarlig i NAV-kontoret/kommunen eller direkte med fagsystemleverandøren.
  • Forhold i internt driftsmiljø i kommunen: brannmurer, nettverk, oppgraderinger, sertifikat og liknende, kan være årsaker til at søknaden ikke kommer inn i fagsystemet. Ta kontakt med IT-ansvarlig i henhold til interne prosesser i kommunen.