Ny versjon av testmiljøet for digital søknad om sosialhjelp – nå med innsynsløsning

  • En oversiktsside for testbrukere med predefinerte data
  • Mulighet for å opprette egne testbrukere og legge inn ønskete opplysninger om disse
  • Oversikt over innsendte søknader i testmiljøet
  • Søknader som sendes inn, tar deg videre til innsyn 
  • Innsynsløsning (Ditt NAV) slik som brukeren ser det
  • Tilgang til det fiktive fagsystem (eller fagsystem-mock / «fagsystemet»)
  • Innsynsløsningen oppdateres med endringer man gjør i «fagsystemet»