Innsyn gir bruker større eierskap til egen sak  

Både innsyn i sak og digital søknad om økonomisk sosialhjelp er første skritt mot en felles digital dør inn til NAV. Innsyn bidrar til at brukeren selv har oversikt og større eierskap til sin egen søknadsprosess. De kan logge seg inn på Ditt NAV og finne status i saksbehandlingen, oversikt over dokumenter de må ettersende, vilkår som må oppfylles og utbetalinger.  

Bergen har tatt i bruk innsyn 

Bergen, som den første pilotkommune til å ta i bruk innsynsløsningen, kom i gang 28. januar. Siden da har de testet løsningen og bidratt til videreutvikling. «Det har vært morsomt og spennende å være de første til å ta i bruk innsynsløsningen. Vi har ikke fått noen tilbakemeldinger fra brukerne ennå, men det tar vi som et godt tegn» sier Ronny Nyhammer Olsen i NAV Bergen. Også kontaktsenteret sier de merker en liten nedgang på de spørsmålene som bruker nå kan selv finne svaret på ved å logge seg inn på Ditt NAV. Men at det er vanskelig å si noe konkret når det foreløpig bare er innbyggerne i Bergen kommune som kan bruke tjenesten.  

Nærmere sommeren kan flere kommuner bli med 

De neste kommunene ut for pilotering er Trondheim og Oslo, som nå jobber for å få det klart. For resten av landets kommuner blir det mulig å koble seg på når piloteringsperioden er over. Fagsystemleverandørene jobber hardt for at innsynsløsningen skal bli klar så fort som mulig, og med stor sannsynlighet vil dette skje i løpet av høsten. Team Digisos vil legge ut materiell for forberedelser og innføring, slik det ble gjort ved innføringen av digital søknad.