Innbyggere i over hundre kommuner kan søke om sosialhjelp på nav.no