Informasjon om påkobling til digital søknad om økonomisk sosialhjelp i sommer