Hvis din kommune ønsker å koble seg på digital søknad, ta kontakt med din fagsystemleverandør for avtale. Se også nav.no for mer informasjon om påkobling til digital søknad. 

God sommer!