Hvor enkelt er det å innføre digital søknad?

Hittil har 80 kommuner koblet seg på digital søknad om økonomisk sosialhjelp på nav.no. Det er en jevn tilstrømning av nye kommuner som ønsker å ta i bruk digital løsning for økonomisk sosialhjelp.

NAV Randaberg-Kvitsøy tok i bruk digital søknad 4. mars, og NAV-lederen Kel Tighe forteller at innføringsløpet gikk veldig greit. «Ting gikk på skinner. Det gikk mye bedre enn først antatt og det var mindre arbeid enn fryktet. Det så voldsomt ut, men det gikk veldig bra» 

De startet med å sette ned en arbeidsgruppe på høsten bestående av ressurser fra NAV-kontoret og IT avdelingen i kommunen. De hadde tidlig en informasjonsseanse for hele kontoret for å informere om innføringen av digital søknad. De dro også nytte av å lære av erfaringer fra nabokommunen Stavanger. Det ble utarbeidet en detaljert innføringsplan, og det ble lagt opp til et tett og godt samarbeid med IT avdelingen i kommunen og fagsystemleverandør gjennom hele prosessen. Kel trekker frem god informasjon som et av de viktigste suksesskriteriene for en vellykket innføring. 

Det må kommuniseres tydelig hva som skal gjøres, og til hvilket tidspunkt det må være gjort til. God informasjon i forkant gjør at man unngår misforståelser», sier Kel. I NAV-kontoret har de jobbet mye med holdningene til medarbeiderne gjennom å diskutere hvilke muligheter digitaliseringen gir, og hvordan de skal klare å endre brukeratferden. I tillegg har de vært opptatt av å fortelle omgivelsene om hva de holdt på med, både samarbeidspartnere og innbyggerne. vært med i de ulike fasene av innføringsløpet. Prosjekt Digisos jobber nå med å tydeliggjøre roller og ansvar i innføringsløpet i støttemateriellet

Evaluering av påkoblingsløpet

Påkoblingsløpet for de første 31 kommunene som koblet seg på digital søknad i 2019 har blitt evaluert. Tilbakemeldingene viser at flertallet av kommunene og NAV-kontorene synes at det har vært enkelt å ta i bruk digital søkn. d om økonomisk sosialhjelp.

Den største utfordringen som flere av kommunene og NAV-kontorene peker på er at det har vært uklart hvilken rolle fagsystemleverandør, KS og Prosjekt Digisos har. Videre var det flere som peker på at det var vanskelig å vite/få oversikt over hvilke roller som burde vært med i de ulike fasene av innføringsløpet. Prosjekt Digisos jobber nå med å tydeliggjøre roller og ansvar i innføringsløpet i støttemateriellet.

Fakta


• 2 414 860 innbyggere har tilgang til digital søknad om økonomisk sosialhjelp
• Over 82 000 digitale søknader er sendt inn til nå og 44 000 ettersendte dokumenter. 
• I enkelte kommuner foretrekker nesten 70 prosent å søke om sosialhjelp på nett. Gjennomsnittet for pilotkontorene er 40 prosent