– Flott å feire en tjeneste som utvikles av stat og kommune i fellesskap, sa arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik da han deltok på åpningsmarkeringen i Bergen. Digitalisering handler om én ting, nemlig å løse oppgavene på en bedre måte. De foreløpige tilbakemeldingene fra brukerne er at digital søknad er enklere enn papirsøknaden, blant annet fordi den er skreddersydd utfra den enkeltes situasjon. 

Unikt sameie

NAV har de siste årene lansert flere digitale søknader, men denne er unik fordi den eies av både stat og kommuner.

– Dette startet med et kommunalt initiativ. Det ble etter hvert til et samarbeid mellom åtte pilotkommuner, KS og Arbeids- og velferdsdirektoratet, sa Hugvik. – Bergen, Oslo, Horten og Askøy er allerede koblet på. Etter sommeren følger fire nye kommuner etter, og da blir digital søknad tilgjengelig på nav.no for 1,5 millioner innbyggere.

Målet er at alle landets kommuner ønsker å ta løsningen i bruk.

Mer tid til brukerne

Digital søknad har vært «uoffisielt» på luften et par uker, og tirsdag hadde 748 brukere allerede benyttet muligheten til å søke sosialhjelp via pc eller telefon. Mange av dem bruker også muligheten for å laste opp vedlegg senere. I praksis betyr det at de sparer seg for minst to turer til NAV-kontoret, og det frigjør tid for NAVs medarbeidere. Dermed kan de bruke mer tid på de som behøver våre tjenester mest.

40 000 søknader

– Bergen kommune mottar rundt 40 000 søknader om sosialhjelp årlig, og de fatter cirka 45 000 vedtak knyttet til disse, sa byråd Erlend Horn under åpningen.

– Tidsbruken knyttet til dokumenthåndtering er svært omfattende og gevinstpotensialet ved effektivisering er stort, sa han.

Trinnvis

Prosjektet startet i 2016. For ett år siden kom en felles veiviser for sosialhjelp på nav.no. Nå er NAV godt i gang med testing av digital søknad om sosialhjelp i flere kommuner.

– Vi har bygget en ny digital infrastruktur, hvor den statlige og kommunale delen av NAV er bundet sammen. For brukeren betyr det én digital dør inn. Når de logger seg inn på nav.no skal de slippe å tenke på hva som er statlig og hva som er kommunale tjenester, sa Hugvik.

– Med denne løsningen åpner vi en ny kanal, men uten å stenge den gamle. Og dette gir også mulighet for å søke om en tjeneste man trenger, uten å måtte stå ansikt til ansikt med en bekjent som jobber på NAV-kontoret. Dette vil være en mer komfortabel løsning for mange.