Flere kommuner tar i bruk innsynsløsning for søknad om økonomisk sosialhjelp