Team Digisos har i samarbeid med KS, pilotkommuner og deres fagsystemleverandører lansert innsynsløsning for brukere på Ditt NAV. 13 kommuner har allerede tatt innsynsløsningen i bruk. Ytterligere 60 kommuner vil koble seg på i løpet av høsten 2020. 

Fra 16. oktober 2020 får også søkere informasjon om kommunen deres gir innsyn i søknadsstatus på Ditt NAV. Team Digisos lanserte tidligere et kommunesøk i veiviseren hvor søker kan sjekke om kommunen tilbyr digital søknad. Fra nå av gir søket også informasjon om innsyn.

Hva er innsyn i søknad, og hva betyr det for søker og for NAV? 

Innsyn innebærer at søkere kan logge seg på Ditt NAV og sjekke status i saken sin, se innsendte søknad og vedlegg, ettersende manglende dokumentasjon, lese vedtak når det er ferdig og se utbetalinger. Innsynet er foreløpig begrenset til saker hvor søker sender søknaden elektronisk. 

Innsynsløsningen på Ditt NAV utvikles kontinuerlig. Kommende utbetalinger, samt vilkår og dokumentasjon til vilkår eller stønad er elementer som er under utvikling og som snart vil komme.  

Både digital søknad om økonomisk sosialhjelp og innsyn i søknad er viktige skritt mot en felles digital dør inn til NAV. Innsyn gjør hverdagen enklere for søkere ved å gi dem bedre oversikt og kontroll over sin egen søknadsprosess. Det bidrar videre til å øke rettssikkerhet og større eierskap i egen sak.  Når det blir færre henvendelser om status i sak, vil det frigjøre tid til oppfølgingsarbeid for veilederne på NAV-kontoret.

Ønsker din kommune å ta i bruk innsynsløsningen?

Ta kontakt med fagsystemleverandør for å avklare tekniske forberedelser, øvrige forberedende aktiviteter og dato for aktivering av Innsyn. På nav.no/digisos kan du lese mer utfyllende informasjon om påkobling til innsynsløsningen.

Følg med på informasjon fra Digisos

Team Digisos vil legge ut informasjon om kommende lanseringer og andre oppdateringer på våre sider på Navet og nav.no/digisos. Følg gjerne med på nyhetene på disse sidene. Det vil ikke lenger bli sendt ut kvartalsmail.